ALJANČIĆ

ALJANČIČ

Opis gesla: 
SLOVENSKI BIOLOG IN STROKOVNI PISEC — MARKO
Predlog za izbris: 

ALJAMIADO

Opis gesla: 
DELO, NAPISANO Z ARABSKIMI ČRKAMI V NEARABSKEM JEZIKU
Predlog za izbris: 

ALJAMIADO

ALIX

Opis gesla: 
FRANCOSKI SLIKAR IN GRAFIK — YVES
Predlog za izbris: 

ALIX

ALITIRACIJA

Opis gesla: 
ŽARJENJE JEKLENIH PREDMETOV V ALUMINIJU, ALUMETIRACIJA
Predlog za izbris: 

ALISAR HÜYÜK

Opis gesla: 
GRIČ Z RAZVALINAMI V MALI AZIJI
Predlog za izbris: 

ALISAR HÜYÜK

ALIRE

Opis gesla: 
VEDENJE,RAVNANJE,NAVADE, OBIČAJI, ALURE
Predlog za izbris: 

ALIRE

ALIPAŠIN MOST

Opis gesla: 
INDUSTRIJSKO PREDMESTJE SARAJEVA
Predlog za izbris: 

ALIPAŠIN MOST

ALI PAŠA

Opis gesla: 
TURŠKI PAŠA V ALBANIJI, VZDEVEK JANINSKI (1741—1822)
Predlog za izbris: 

ALI PAŠA

ALIKVOT

Opis gesla: 
ŠTEVILO, KI JE V DANEM DRUGEM ŠTEVILU BREZ OSTANKA
Predlog za izbris: 

ALIKVOT

ALIKVANT

Opis gesla: 
ŠTEVILO, KI GA V DANEM DRUGEM ŠTEVILU NI BREZ OSTANKA
Predlog za izbris: 

ALIKVANT

ALIIN

Opis gesla: 
SNOV V ČEBULI IN ČESNU
Predlog za izbris: 

Strani

Subscribe to Besednjak RSS