RANKE

Ostali opisi
Opis gesla: 
NEMŠKI ZGODOVINAR, LEOPOLD
Predlog za izbris: