SPIKER

Ostali opisi
Opis gesla: 
PREDSEDNIK SPODNJE ZBORNICE-ANGL.
Predlog za izbris: