ŠTREKELJ

Opis gesla: 
SLOVENSKI ETNOGRAF KAREL
Ostali opisi