ERBERG

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI BOTANIK IN LITERARNI ZGODOVINAR (JOŽEF KALASANC)
Predlog za izbris: