ERBERG

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI BOTANIK IN LITERARNI ZGODOVINAR, (JOŽEF KALASANC)
Predlog za izbris: