LUKULUS

Opis gesla: 
RIMSKI BOGATAŠ PO KATEREM IMAMO IME ZA OBILNOST RAZKOŠNOST..
Ostali opisi