YANKE

Opis gesla: 
JENKI
Ostali opisi

Komentarji

Pravilno je YANKEE.