CSOKAR

Ostali opisi
Opis gesla: 
EKSPRESIONISTIČNI AVSTRIJSKI PISATELJ, MADŽARSKEGA RODU
Predlog za izbris: 

Komentarji

Pravilno je csokor