DVOROČNIK

Opis gesla: 
DOLG IN TEŽAK DVOREZNI SREDNJEVEŠKI MEČ
Ostali opisi