NAPOVEDNIK

Ostali opisi
Opis gesla: 
ZNANILEC, NAPOVEDOVALEC REDKO
Predlog za izbris: