PENOLOG

Opis gesla: 
ZNANSTVENIK, KI PROUČUJE IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Ostali opisi