ROMANO PRODI

Ostali opisi
Opis gesla: 
ITALIJANSKI PREMIER, POLITIK, PREDSEDNIK EVROPSKE UNIJE
Predlog za izbris: