SKOVODRA GRIGORIJ

Opis gesla: 
UKRAJINSKI HUMANIST
Ostali opisi

Komentarji

Pravilno je Skovoroda.