MOŠE

Opis gesla: 
NASELJE OB JEZU SAVSKE HE MAVČIČE
Ostali opisi
Predlog za izbris: