VOTRUBA

Ostali opisi
Opis gesla: 
ČEŠKOSLOVAŠKI PESNIK, LITERARNI KRITIK, NOVINAR IN POLITIK (FRANTIŠEK)
Predlog za izbris: