GELTZER

Ostali opisi
Opis gesla: 
RUSKA PLESALKA (JEKATERINA)
Predlog za izbris: