LEVIČAR

Opis gesla: 
KDOR PRI DELU UPORABLJA PREDVSEM LEVO ROKO
Ostali opisi
Predlog za izbris: