Zgodovina božjega ljudstva

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 40
Stran 25
Datum izida 19. Julij 2019
Poslati do 16. Avgust 2019

1. nagradna igra

01. kateri dve imeni je apostol narodov dobil ob rojstvu?

odgovor: savel pavel

iskana črka: L

02. na kaj je spominjalo rodbinsko ime savel?

odgovor: da izhaja iz kraljevega rodu

iskana črka: J

03. kaj se je zgodilo s savlomk pred damaskom?

odgovor: oslepila ga je močna svetloba

iskana črka: U

04. kaj se je zgodilo, ko je ananija molil nad njim?

odgovor: spregledal je

iskana črka: B

05. kaj je pavel spoznal po srečanju z jezusom?

odgovor: bog je ljubeči oče

iskana črka: E

06. pavel je bil v gamalielovi šoli in je postal

odgovor: goreč farizej

iskana črka: Z

07. koga je preganjal?

odgovor: kristjane

iskana črka: E

08. kaj pomeni pavel?

odgovor: majhen

iskana črka: N

09. kaj je delal za preživetje?

odgovor: izdeloval šotore

iskahna črka: N

10. s kakšnim namenom je šel v damask?

odgovor: da polovi kristjane

iskana črka: I

11. za koliko let se je umaknil v puščavo?

odgovor: 14 let

iskana črka: K

12. med kom je oznanjal evangelij?

odgovor: med pogani

iskana črka: O

13. kako je ohranjal stike s skupnostmi kristjanov?

odgovor: pisal je pisma

iskana črka: L

14. kaj je oznanjal pavel?

odgovor: evangelij

iskana črka: I

15. koliko pavčovih misijonskih poti poznamo?

odgovor: 3

iskana črka: N

16. katero od pisem ni pavlovo?

odgovor: jakobovo pismo

iskana črka: E

17. kako je bilo ime prvi kristjanki v evropi?

odgovor: lidija

iskana črka: M

18. katerega od mest pavel ni obiskal?

odgovor: emone

iskana črka: I

19. na koga se je pavel skliceval, da je lahko prišel v rim?

odgovor: na cesarja

iskana črka: N

20. kje je pavel umrl?

odgovor: v rimu

iskana črka: E

rešitev: LJUBEZEN NIKOLI NE MINE

Geslo LJUBEZEN NIKOLI NE MINE