BIRIČ

Opis gesla: 
NEKDANJI IZVRŠEVALEC ODLOČB SODNE ALI ZEMLJIŠKE OBLASTI V FEVDALIZMU
Ostali opisi
Predlog za izbris: