BIRIČ

Opis gesla: 
NEKDANJI IZVRŠEVALEC ODLOČB SODNE ALI ZEMLJIŠKE OBLASTI
Ostali opisi
Predlog za izbris: