KRIŽANKA stran 96

ŠPEHOVKA, KRIVOLOV, RISA, OSA, OP, LOMOT, BRVAR, VA, OTA, DVOR, VILLON, INJA, URA, UNA, KAKAV, STREŠNJA, JEN, ZT, IRONMAN, METELKO, NONI, DAVIS, MARŠ, JS, DIK, OSTRI KOT, INK, KOKS, VOK, JO, SINKOPA, JIM, KIP, OCEAN, ČLANARINA, MEZDA, APNENIČAR
BesedaOpis
ŠPEHOVKAOCVIRKOVA POTICA
KRIVOLOVLOV BREZ PREDPISANEGA DOVOLJENJA
RISASAMICA RISA
OSAŽUŽELKA Z ŽELOM
OPOTO PESTNER
LOMOTHRUŠČ, TRUŠČ, ROPOT
BRVARSLOVENSKI PESNIK (ANDREJ)
VAVANJA ALIČ
OTATELEVIZIJKA ŠIRCA ROŠ
DVORVLADARJEVO BIVALIŠČE,BIVALIŠČE PLEMSTVA
VILLONFRANCOSKI PESNIK, LIRIK, MONTCORBIER DE FRANCOIS
INJAIGRALKA ZALTA
URAMERILNIK ČASA
UNAREKA V BOSNI IN HRVAŠKI,DESNI PRITOK SAVE
KAKAVPRAH IZ PRAŽENIH SEMEN KAKAVOVCA
STREŠNJAPROSTOR POD STREHO
JENJAPONSKA VALUTA
ZTZDRAVKO TURK
IRONMANZELO TEŽEK, ZAHTEVEN TRIATLON
METELKOSLOVENSKI SLOVNIČAR (FRANC SERAFIN)
NONITENORIST ŽUNEC
DAVISAMERIŠKA IGRALKA BETTE
MARŠPOHOD VOJAKOV
JSJOSIP STRITAR
DIKAMERIŠKI RISAR STRIPOV BROWNE
OSTRI KOTKOT, MANJŠI OD 90 STOPINJ
INKNEKDANJI JUŽNOAMERIŠKI INDIJANEC
KOKSKURIVO ZA PLAVŽE
VOKKITAJSKA PONEV
JOJANEZ OREŠNIK
SINKOPAIZPUSTITEV GLASU ALI ZLOGA SREDI BESEDE
JIMAMERIŠKI IGRALEC (CARREY)
KIPSOHA, STATUA
OCEANSVETOVNO MORJE,SKLENJENA VODNA POVRŠINA MED CELINAMI
ČLANARINAOBVEZNI DENARNI PRISPEVEK ČLANOV DRUŠTVU ALI ORGANIZACIJI
MEZDAPLAČA, OSEBNI DOHODEK
APNENIČARDELAVEC, KI DELA PRI APNENICI

Komentarji

Geslo:

VSAKIH ŠTIRINAJST DNI PRI VAŠEM PRODAJALCU