Glasilo občanov

BesedaOpis

Komentarji

Zap. št. 160
Stran 20
Datum izida 21. Maj 2020
Poslati do 1. Junij 2020
glasilo občine trebnje

ŽARINA, ALADAR, TETIVA, LN, LIN, AKTANT, TOKAR, ŠE, STOPALNICA, AMES, KOREVTIKA, SKOK, OVIRA, KANTATA, LASER, OZARA, BAS, IR, SIGLA, KRI, LL, ONAN, RAVS, ERATO, ZAVIRA, ANALITIK, ARAKAN, SINAGOGA
Geslo TIKA ZA VAS