ZICK

Opis gesla: 
NEMŠKA SLIKARJA V 18. ST. (OČE JOHANN IN SIN JANUARIUS)
Ostali opisi
Predlog za izbris: