KELEMINA

Ostali opisi
Opis gesla: 
SLOVENSKI GERMANIST,ZGODOVINAR JAKOB
Predlog za izbris: