izdajatelj(osebnost)

ZALOŽNIK

Opis gesla: 
IZDAJATELJ IN FINANCER KNJIG

HEFNER

Opis gesla: 
HUGH; IZDAJATELJ IN LASTNIK PLAYBOJA

EMITENT

Opis gesla: 
IZDAJATELJ, KI OPRAVLJA EMISIJO

ZALOŽNIK

Opis gesla: 
EDITOR, IZDAJATELJ

TRASANT

Opis gesla: 
IZDAJATELJ MENICE

TRASANT

Opis gesla: 
KDOR ZAČRTA TRASO, IZDAJATELJ MENICE (TRATE)

EMITENT

Opis gesla: 
KDOR POŠLJE EMISARJA TUDI IZDAJATELJ

EMITENT

Opis gesla: 
IZDAJATELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV

ASIGNANT

Opis gesla: 
IZDAJATELJ ASIGNACIJE
Subscribe to RSS - izdajatelj(osebnost)